Expertise

Mensen maken de Veiligheid.

Dit programma is voor organisaties die hun Veiligheidscultuur continu willen verbeteren.

Een overkill aan procedures en systemen.

Iedere organisatie wil incidenten en ongevallen voorkomen. Daarom is een krachtige veiligheidscultuur van essentieel belang. De continu veranderende en aangescherpte Wet en Regelgeving zorgt voor een overkill aan procedures en systemen.

Weerstand op de werkvloer.

Hierdoor stuiten organisaties vaak op weerstand, onbegrip en een gebrek aan draagvlak vanuit de werkvloer. En juist deze betrokkenheid is essentieel.

Echter, 98% van de ongevallen zijn oorzakelijk terug te herleiden naar Menselijk gedrag.

Mensen maken de veiligheid.

PuurCultuur gelooft in een progressieve aanpak van Veiligheid, waarbij Gedrag het uitgangspunt is. Een aanpak waar medewerkers betrokken worden, waar de interactie centraal staat en waar een aansprekende, positieve visie de kapstok vormt.

De eigenheid van de Veiligheidsaanpak schuilt dan ook niet in de te hanteren Wetten en Regels, maar in de manier waarop deze geïmplementeerd en doorleefd worden.

Echter mensen maken de verandering.

Veiligheid.

Onze beloftes.

 • Positieve visie op veiligheid
  • Aansprekend en simpel

 • Betrokkenheid onder medewerkers
  • Informatief, inspirerend en enthousiasmerend programma
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

 • Krachtige executie
  • Terug naar de kern: Procedures als middel, niet als doel!
  • Leiders inzetten als veranderaars
  • Programma gedreven vanuit de praktijk

 • Blijvende gedragsverandering
  • Hoger bewustwordingsniveau
  • Minder incidenten
Teun Janssen PuurCultuur
“In mijn organisatie wordt het veiligheidsplan net zo serieus genomen als de vrijdagmiddagborrel”.

Teun Janssen

Andere expertises.

Winning teams.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Strategie.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Leiderschap.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Fusie.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Groei.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Anderen over PuurCultuur:

Slide
PuurCultuur MVOI organisatie-ontwikkeling

We vertrokken samen met PuurCultuur met als doelstelling het kostenbewustzijn in onze organisatie te vergroten en te werken aan sterkere teams. Door een grondige intake en evaluatie van de eerste sessies kwamen we samen met de teams tot een bijgestelde aanpak die ook de onderstroom niet uit de weg ging. Tom en Teun hanteren een informele aanpak wat drempelverlagend werkt. Al met al een zeer positieve ervaring!

Dave Heeren
Directeur @ MVOI
Slide
PuurCultuur Winclove

PuurCultuur heeft ons geholpen de volgende stap te zetten bij de groei van ons bedrijf. Op een prachtige manier wisten zij de koppeling te maken tussen de persoonlijke behoeftes en verlangens van medewerkers en de zakelijke benodigdheden van een team of organisatie.

Maarten Pekelharing
CEO @ Winclove Probiotics Amsterdam
Slide
Referentie Jaap PuurCultuur

Tribe28 is een jong, snel groeiend en succesvol bedrijf. Het piepte en kraakte omdat we processen, werkafspraken en tools nog niet goed hadden neergezet. PuurCultuur heeft ons meer helderheid gegeven over wie we zijn en waar we voor staan. We hebben strategische stappen gezet en er staat nu een stevig, toekomstbestendig fundament. PuurCultuur is energiek, enthousiast en heeft met een enorme drive Tribe28 en het team geholpen!

Jaap van de Coevering
Founder @ Tribe28
Slide
PuurCultuur Thomas referentie

Door het Persoonlijk Leiderschapstraject met Teun heb ik grote stappen gezet op het gebied van zelfinzicht en leiderschap. Dankzij zijn ervaring, relaxte manier van werken en het out-of-the-box denken hebben wij samen meer bereikt dan vooraf gehoopt. Teun komt goed tot de kern en overziet het grotere plaatje. Met vertrouwen en mooie inzichten kan ik de volgende stappen zetten in mijn carrière.

Thomas Zuiverloon
Piloot
Slide
PuurCultuur Thomas referentie

In het onderwijs is het belangrijk dat je als team op elkaar kunt bouwen, elkaar kunt aanspreken en het gevoel hebt samen elke uitdaging aan te kunnen. PuurCultuur heeft ons middels een kwetsbaar en open programma het gevoel gegeven dat er vanuit onderling vertrouwen ruimte is voor iedereen. Ze hebben ons de energie gegeven om te kunnen bouwen aan de toekomst. Met als resultaat een krachtige teamcultuur.

Sacha Vingerhoeds.
Schoolleider @ Koraal
Slide
PuurCultuur DNWG

PuurCultuur heeft bij DNWG een verbeterprogramma ingezet om de veiligheidscultuur te verbeteren. Door het creatief samenstellen en delen van een scherpe analyse, het creëren van verbinding tussen de mensen en het brengen van de juiste energie zijn alle doelen behaald.

Jasper Crucq.
Unit Manager @ DNWG (ondergrondse infrastructuur), Zeeland
previous arrow
next arrow