Expertise

Mensen maken de Veiligheid.

Dit programma is voor organisaties die hun Veiligheidscultuur continu willen verbeteren.

Een overkill aan procedures en systemen.

Iedere organisatie wil incidenten en ongevallen voorkomen. Daarom is een krachtige veiligheidscultuur van essentieel belang. De continu veranderende en aangescherpte Wet en Regelgeving zorgt voor een overkill aan procedures en systemen.

Weerstand op de werkvloer.

Hierdoor stuiten organisaties vaak op weerstand, onbegrip en een gebrek aan draagvlak vanuit de werkvloer. En juist deze betrokkenheid is essentieel.

Echter, 98% van de ongevallen zijn oorzakelijk terug te herleiden naar Menselijk gedrag.

Mensen maken de veiligheid.

PuurCultuur gelooft in een progressieve aanpak van Veiligheid, waarbij Gedrag het uitgangspunt is. Een aanpak waar medewerkers betrokken worden, waar de interactie centraal staat en waar een aansprekende, positieve visie de kapstok vormt.

De eigenheid van de Veiligheidsaanpak schuilt dan ook niet in de te hanteren Wetten en Regels, maar in de manier waarop deze geïmplementeerd en doorleefd worden.

Echter mensen maken de verandering.

Veiligheid.

Onze beloftes.

 • Positieve visie op veiligheid
  • Aansprekend en simpel

 • Betrokkenheid onder medewerkers
  • Informatief, inspirerend en enthousiasmerend programma
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie

 • Krachtige executie
  • Terug naar de kern: Procedures als middel, niet als doel!
  • Leiders inzetten als veranderaars
  • Programma gedreven vanuit de praktijk

 • Blijvende gedragsverandering
  • Hoger bewustwordingsniveau
  • Minder incidenten
Teun Janssen PuurCultuur
“In mijn organisatie wordt het veiligheidsplan net zo serieus genomen als de vrijdagmiddagborrel”.

Teun Janssen

Andere expertises.

Winning teams.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Strategie.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Leiderschap.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Fusie.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.

Groei.

Voor teams met ambitie die de volledige potentie willen benutten.
PuurCultuur

Een veelzijdig inzetbaar programma.

Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van effectieve programma’s voor onze klanten.
9acd5ee1-2041-453e-a586-fa871f8dc6b2

Over PuurCultuur.

Ons doel is alle neuzen dezelfde kant op en zo veel mogelijk plezier en energie (terug) brengen op de werkvloer.

 

Anderen over PuurCultuur:

Maarten Pekelharing.
Maarten Pekelharing.
CEO @ Winclove Probiotics Amsterdam
Read More
PuurCultuur heeft ons geholpen de volgende stap te zetten bij de groei van ons bedrijf. Op een prachtige manier wisten zij de koppeling te maken tussen de persoonlijke behoeftes en verlangens van medewerkers en de zakelijke benodigdheden van een team of organisatie.
Jasper Crucq.
Jasper Crucq.
Unit Manager @ DNWG (ondergrondse infrastructuur), Zeeland
Read More
PuurCultuur heeft bij DNWG een verbeterprogramma ingezet om de veiligheidscultuur te verbeteren. Door het creatief samenstellen en delen van een scherpe analyse, het creëren van verbinding tussen de mensen en het brengen van de juiste energie zijn alle doelen behaald.
Martijn Vrielink.
Martijn Vrielink.
Managing Director @ Incentro Amsterdam
Read More
PuurCultuur heeft ons geholpen bij het reduceren van het ziekteverzuim. Met een netwerk van professionals begeleidde zij ons om een sterker team te bouwen en op succesvolle wijze een 'Quality of Life programma' te implementeren.
Thomas Zuiverloon
Thomas Zuiverloon
Piloot @ TUI
Read More
Door het Persoonlijk Leiderschapstraject met Teun heb ik grote stappen gezet op het gebied van zelfinzicht en leiderschap. Dankzij zijn ervaring, relaxte manier van werken en het out-of-the-box denken hebben wij samen meer bereikt dan vooraf gehoopt. Teun komt goed tot de kern en overziet het grotere plaatje. Met vertrouwen en mooie inzichten kan ik de volgende stappen zetten in mijn carrière.

Je bent in goed gezelschap.

Amsterdam & Partners PuurCultuur
Perfettie PuurCultuur
Hunkemuller PuurCultuur
Corbion PuurCultuur
Transavia PuurCultuur