Teamtotem: De 5 bouwstenen van een organisatiecultuur.

Quote: Danielle Braun

Vaak is er “iets” wat een verandering in de weg staat. Dat “iets” is hetgeen ons gedrag en ons dagelijkse doen en laten bepaalt. Dat ‘iets’ is hetgeen ons betekenis geeft. Dat ‘iets’ zit vaak diep geworteld in onze cultuur.

Cultuurverandering

Regelmatig worden wij benadert door organisaties of teams die een cultuurverandering nastreven. Deze vraag kan meerdere betekenissen hebben en voor organisaties is het vaak lastig om het alomvattende begrip cultuur concreet te maken, waardoor de wensen abstract en een tikkeltje vaag blijven. PuurCultuur helpt hen hiermee en hanteert de lessen van de Corporate Antropologie. Geïnspireerd door vreemde volken en tribale stammen bouwen en verplaatsen wij Teamtotems in organisaties.

Totempaal

Een totempaal draagt de ziel van een stam bij zich. Het woord Totem betekent: Familieteken. Een Totem is een voorwerp, een wezen of dier, dat voor de leden van de groep een bepaalde symbolische betekenis in zich draagt. Het draagt een verhaal en energie met zich mee, waarmee zij zich sterk verbonden voelen. Door een Totem goed te leren kennen krijg je inzicht in de belangrijkstee waarden, wensen en oprichtingsverhalen van de betreffende groep.

Totempalen in organisaties

Ook organisaties hebben Totempalen, teamtotem genaamd. Bij een cultuurverandering in organisatie kun je deze Totempaal niet zomaar van de een op de andere dag verplaatsen. Totempalen behandel je met de benodigde zorgvuldigheid, respect en aandacht. PuurCultuur onderscheidt 5 essentiële bouwstenen in een Teamtotem.

Teamtotem: De 5 bouwstenen van een krachtige cultuur

1. Bedoeling

Ooit was er een noodzaak, een droom, een passie, een behoefte of een geloof waarmee de oprichting van de organisatie tot stand is gekomen. In het Corporate woordenboek noemen we dit verhaal “the Why”, de maatschappelijke waarde of de missie. Het geeft in ieder geval antwoord op de oorspronkelijke bedoeling van de organisatie of team. Een krachtige bedoeling vormt het fundament van je organisatiecultuur, het geeft richting en het leidt direct tot betrokkenheid en trots onder medewerkers.

2. Omgeving

De omgeving is de belangrijkste navigator van je Teamtotem. De omgeving waarin je je als organisatie begeeft is voor ieder team anders en kan gevormd worden door je doelgroep, klanten, partners, concurrenten of andere stakeholders. Het inzichtelijk hebben van de wensen, de behoeftes en de laatste ontwikkelingen van deze groepen zorgt ervoor dat je de juiste richting kiest en je maximale waarde blijft leveren. 

 3. Gedrag

Gemeenschappelijk gedrag van werknemers wordt gevormd door ingeslepen overtuigingen, patronen en gedachtes. Dit uit zich in het dagelijkse doen en laten hoe men met elkaar en met de omgeving omgaat. Het expliciet maken van zowel het huidige als het gewenste gedrag helpt enorm bij het bepalen van verwachtingen en het veranderen van gedrag. In het Corporate woordenboek vindt deze vertaalslag vaak plaats in de vorm van kernwaarden. 

4. Structuren

Structuren zijn het ideale middel om de kaders te bepalen waarin mensen vrij mogen acteren. Structuren zijn er in tal van vormen: Processen, organogrammen, regelgeving, ritmes, rituelen, rollen en systemen. In een krachtige teamcultuur zijn structuren altijd duidelijk en ondersteunend aan het doel. Structuren zijn nooit een doel op zich.

5. Toekomst

Wanneer ontkurk je de champagne en waar wil je staan over 5 jaar? Een aansprekend toekomstbeeld geeft duidelijkheid en inspirerende ambities, dromen en doelen geven de juiste focus, energie en kracht.

 

LinkedIn
WhatsApp

Gerelateerde artikelen

PuurCultuur Menselijk veranderen model
Inspiratie

Menselijk veranderen.

In de afgelopen jaren heeft PuurCultuur veel verandertrajecten mogen begeleiden bij diverse organisaties. Vaak horen we: “mensen willen niet”, “ze schieten in de weerstand” of

Lees meer >>