Systemisch Werken: Diepgaande Teamontwikkeling voor Duurzaam Succes

systemisch werken bij teamontwikkeling

Bij PuurCultuur geloven we in de kracht van oprechte verbindingen en duurzame groei. Daarom willen we een essentieel onderwerp bespreken dat de basis vormt voor effectieve teamontwikkeling: Systemisch Werken. Deze methodiek biedt niet alleen inzicht in de dynamieken binnen teams, maar bevordert ook een diepgaande en blijvende verandering.

Wat is Systemisch Werken?

Systemisch werken is een krachtige manier om de onderliggende structuren en patronen binnen een team bloot te leggen. Dit proces gaat verder dan de oppervlakkige symptomen van disfunctioneren en richt zich op de kernoorzaken. Het doel is om een compleet beeld te krijgen van de relaties, gedragingen en onderlinge afhankelijkheden die het functioneren van het team beïnvloeden. Systemisch werken draait om drie essentiële pijlers:

 1. Ordening: Dit gaat over de hiërarchie en de juiste plaatsing van teamleden binnen het team. Het is belangrijk dat iedereen zijn rol en positie kent en erkent, wat bijdraagt aan een gestructureerde en harmonieuze samenwerking.

 2. In- en Uitsluiting: Dit betreft de mate waarin teamleden zich geaccepteerd en betrokken voelen bij het team. Inclusie zorgt voor een gevoel van veiligheid en waardering, terwijl uitsluiting kan leiden tot spanning en disfunctioneren.

 3. Balans tussen Geven en Nemen: Dit draait om de uitwisseling van energie, aandacht en waardering binnen het team. Een gezonde balans zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, wat cruciaal is voor een duurzame samenwerking.

De Kracht van Systemisch Werken

Bij PuurCultuur zijn we ervan overtuigd dat systemisch werken een waardevolle tool is voor teamontwikkeling. Deze benadering maakt gebruik van principes uit de systemische therapie en organisatieopstellingen, waarbij we kijken naar het geheel in plaats van naar losse onderdelen. Hierdoor worden patronen zichtbaar die anders verborgen zouden blijven, zoals onuitgesproken regels, loyaliteiten en rolverwachtingen.

Het Proces van Systemisch Werken

Een systemische benadering begint met het verzamelen van informatie door middel van gesprekken, opstellingen en observaties. We betrekken alle teamleden bij dit proces om een breed perspectief te krijgen. Gedurende deze sessies stellen we vragen die verder gaan dan het oppervlak en nodigen uit tot reflectie, zoals:

 • Wat mag er niet veranderen?
 • Wie of wat wordt er makkelijk vergeten?
 • Wat zijn de ongeschreven regels binnen het team?
 • Hoe worden beslissingen genomen en door wie?
 • Aan wie of wat geeft dit team voorrang? En waarom?
 • Welke onzichtbare dynamieken spelen er tussen teamleden?
 • Waar is meer van nodig? Waar is te veel van?

Door dit soort vragen te stellen, krijgen we inzicht in de onderlinge relaties en de invloed van de bredere context, zoals de organisatiecultuur en externe factoren.

De Voordelen van Systemisch Werken

De resultaten van een systemische benadering zijn vaak heel inzichtgevend en vormen een solide basis voor verdere ontwikkeling. Enkele voordelen zijn:

 1. Inzicht in Verborgen Dynamieken: Teams ontdekken vaak verrassende inzichten over hun eigen functioneren en de onbewuste krachten die hen beïnvloeden.
 2. Verbeterde Communicatie: Door het blootleggen van onuitgesproken verwachtingen en spanningen, kunnen teamleden effectiever en opener communiceren.
 3. Duurzame Verandering: Omdat de aanpak gericht is op de kernoorzaken, leidt dit tot duurzame verbeteringen in samenwerking en prestaties.
 4. Versterkte Verbindingen: Teamleden voelen zich meer verbonden en betrokken bij elkaar en bij de gezamenlijke doelen.

Onze Aanpak bij PuurCultuur

Bij PuurCultuur combineren we onze expertise in systemisch werken met een diepe passie voor cultuur en menselijke interactie. Onze aanpak is holistisch en mensgericht, waarbij we elk teamontwikkelingstraject op maat maken. We creëren een veilige en respectvolle omgeving waarin teams eerlijk en open kunnen reflecteren op hun functioneren.

Onze ervaring leert dat systemisch werken niet alleen leidt tot beter presterende teams, maar ook bijdraagt aan een gezondere en meer betrokken organisatiecultuur. We nodigen je uit om samen met ons de diepte in te gaan en de verborgen potentie van jouw team te ontdekken.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe systemisch werken jouw team naar een hoger niveau kan tillen. Samen bouwen we aan een cultuur van oprechtheid, respect en duurzame groei.

PuurCultuur – Mensen maken de verandering

LinkedIn
WhatsApp

Gerelateerde artikelen