Programma.

Ons programma biedt eenvoudige oplossingen voor complexe problemen.

In 5 stappen menselijk veranderen.

Stap 1

Cultuurfoto.

Onderzoek 

We gaan de huidige organisatiecultuur begrijpen door in gesprek te gaan met de medewerkers en vormen een cultuurfoto. Dit is een antropologische analyse die je met andere ogen naar je organisatie laat kijken. Hierin worden pijnpunten blootgelegd en concrete aanbevelingen geformuleerd. 

Resultaat:
Een blauwdruk van de huidige cultuur.

Stap 1
Stap 2

Ontwerp.

Workshop voor veranderteam

We vormen een veranderteam, bestaande uit interne medewerkers en PuurCultuur. In een verdiepende workshop bespreken we de cultuurfoto, definiëren we de gewenste verandering en ontwerpen we een aansprekende verandervisie met krachtige interventies.

Resultaat:
V
erandervisie en interventies.

Stap 2
Stap 3

Communicatie. 

Kick off

Het verspreiden van de cultuurfoto, de verandervisie en de inhoud van de interventies staan centraal. Onze creatieve vormen van communicatie zorgen voor duidelijkheid, inspiratie, motivatie en vertrouwen. Goede communicatie raakt zowel hoofd als hart. 

Resultaat:
Alle neuzen dezelfde kant op.

Stap 3
Stap 4

Mensgerichte verandering.

Interventies

Het daadwerkelijk bereiken van een verandering valt of staat met de kwaliteit van de interventies. Het veranderteam faciliteert deze interventies en hanteert als uitgangspunt het stimuleren van de dialoog en de onderlinge verbinding. 

Resultaat:
Implementatie van mensgerichte verandering.

Stap 4
Stap 5

Borging gewenste cultuur.

Evaluatie

In een reflecterende workshop met het veranderteam evalueren we het proces, meten we de resultaten en creëren we een structuur waarin continu verbeteren centraal staat. Uiteraard is deze stap van reflectie een terugkerend onderdeel tijdens het verandertraject.

Resultaat:
Toekomstgerichte veranderaanpak.

Stap 5

Menselijk Verandermodel.

PuurCultuur onderscheidt 5 elementen die nodig zijn om een menselijke verandering tot een succes te maken.   
De combinatie van deze  noemen wij het Menselijk Verandermodel.

Het Menselijk Verandermodel is een ontwerp van PuurCultuur. 

Begrijpen

Duidelijk en aansprekend veranderverhaal.

Resultaat: Gezamenlijke Focus

Willen

Inspelen op drijfveren en behoeften.

Resultaat: Motivatie en betrokkenheid

Kunnen

Aanbieden van de juiste hulpmiddelen.

Resultaat: Houvast en ontwikkeling.

Durven

Creëren vanuit veiligheid en vertrouwen.

Resultaat: De verandering doen.

Samen

Verbinden van mensen en initiatieven.

Resultaat: Borgen veranderpad

Mensgerichte verandering

Workshop-veldonderzoek-advies

Hierbij zoomen we in op de noodzaak van verandering, de huidige cultuur en het gewenste toekomstbeeld. Een goede diagnose stelt scherp, legt de pijnpunten bloot en biedt aangrijpingspunten waarop kan worden verder gebouwd.

Resultaat:

Succesvolle implementatie van mensgerichte verandering.

Borging gewenste cultuur

Workshop-veranderdocument

Middels een reflecterende workshop met het MT en het veranderteam evalueren we het veranderproces, meten we de resultaten en creëren we een structuur waarin continu verbeteren centraal staat. Uiteraard is deze fase van reflectie een continu terugkerend onderdeel, tijdens het verandertraject.

Resultaat:

Toekomstgericht verander-document.

Méér over ons model.

Wil je meer weten over deze 5 uitgangspunten naar succes?

skechers post

Organisatie-ontwikkeling

Een gezonde cultuur helpt jouw organisatie om de gestelde doelen ook echt te behalen.
PuurCultuur teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Aandacht voor teamontwikkeling is essentieel om het volledige potentieel te kunnen benutten.
thumb__RVR0202_1024

Programma

Iedere organisatie verdient een unieke aanpak, maar wel met onze 5 veranderstappen.

Anderen over PuurCultuur:

Slide
PuurCultuur MVOI organisatie-ontwikkeling

We vertrokken samen met PuurCultuur met als doelstelling het kostenbewustzijn in onze organisatie te vergroten en te werken aan sterkere teams. Door een grondige intake en evaluatie van de eerste sessies kwamen we samen met de teams tot een bijgestelde aanpak die ook de onderstroom niet uit de weg ging. Tom en Teun hanteren een informele aanpak wat drempelverlagend werkt. Al met al een zeer positieve ervaring!

Dave Heeren
CEO @ MVOI
Slide
PuurCultuur Winclove

PuurCultuur heeft ons geholpen de volgende stap te zetten bij de groei van ons bedrijf. Op een prachtige manier wisten zij de koppeling te maken tussen de persoonlijke behoeftes en verlangens van medewerkers en de zakelijke benodigdheden van een team of organisatie.

Maarten Pekelharing
CEO @ Winclove Probiotics Amsterdam
Slide
Referentie Jaap PuurCultuur

Tribe28 is een jong, snel groeiend en succesvol bedrijf. Het piepte en kraakte omdat we processen, werkafspraken en tools nog niet goed hadden neergezet. PuurCultuur heeft ons meer helderheid gegeven over wie we zijn en waar we voor staan. We hebben strategische stappen gezet en er staat nu een stevig, toekomstbestendig fundament. PuurCultuur is energiek, enthousiast en heeft met een enorme drive Tribe28 en het team geholpen!

Jaap van de Coevering
Founder @ Tribe28
Slide
PuurCultuur Thomas referentie

Door het Persoonlijk Leiderschapstraject met Teun heb ik grote stappen gezet op het gebied van zelfinzicht en leiderschap. Dankzij zijn ervaring, relaxte manier van werken en het out-of-the-box denken hebben wij samen meer bereikt dan vooraf gehoopt. Teun komt goed tot de kern en overziet het grotere plaatje. Met vertrouwen en mooie inzichten kan ik de volgende stappen zetten in mijn carrière.

Thomas Zuiverloon
Piloot
Slide
PuurCultuur Thomas referentie

In het onderwijs is het belangrijk dat je als team op elkaar kunt bouwen, elkaar kunt aanspreken en het gevoel hebt samen elke uitdaging aan te kunnen. PuurCultuur heeft ons middels een kwetsbaar en open programma het gevoel gegeven dat er vanuit onderling vertrouwen ruimte is voor iedereen. Ze hebben ons de energie gegeven om te kunnen bouwen aan de toekomst. Met als resultaat een krachtige teamcultuur.

Sacha Vingerhoeds.
Schoolleider @ Koraal
Slide
PuurCultuur DNWG

PuurCultuur heeft bij DNWG een verbeterprogramma ingezet om de veiligheidscultuur te verbeteren. Door het creatief samenstellen en delen van een scherpe analyse, het creëren van verbinding tussen de mensen en het brengen van de juiste energie zijn alle doelen behaald.

Jasper Crucq.
Unit Manager @ DNWG (ondergrondse infrastructuur), Zeeland
previous arrow
next arrow

Je bent in goed gezelschap.

Amsterdam & Partners PuurCultuur
Perfettie PuurCultuur
Hunkemuller PuurCultuur
Corbion PuurCultuur
Transavia PuurCultuur
PUURCULTUUR KLANT SKECHERS
LOGO KABK
PuurCultuur klant Fontys Hogeschool
PuurCultuur Klant Stedin
PuurCultuur klant Quratio Groep
LOGO CIVIC ARCHITECTS