Menselijk veranderen.

PuurCultuur Menselijk veranderen model

In de afgelopen jaren heeft PuurCultuur veel verandertrajecten mogen begeleiden bij diverse organisaties. Vaak horen we: “mensen willen niet”, “ze schieten in de weerstand” of “ze zetten bewust de hakken in het zand”. Het is duidelijk dat het de mensen zijn die de verandering maken of kraken.

De kunst van verandering is menselijkheid. Veranderingen die alleen procesmatig of planmatig gedreven worden zijn gedoemd te mislukken, want de echte verandering vindt plaats op onbekend terrein, aangezien iedere verandering uniek is: met andere mensen, in een andere context en op een andere wijze.

Menselijk Verandermodel

PuurCultuur onderscheidt 5 elementen die nodig zijn om een menselijke verandering tot een succes te maken. De combinatie van deze noemen wij het Menselijk Verandermodel.

Begrijpen – Het veranderverhaal

De fundering van iedere verandering begint met een aansprekende en duidelijke boodschap richting de organisatie over de urgentie, ambitie, visie en het toekomstbeeld. Deze boodschap noemen we ook wel het veranderverhaal. Het is van groot belang dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan, waarbij we beginnend bij de leiders en kartrekkers van de organisatie dit verhaal begrijpen, omarmen en in staat zijn op hun eigen manier door te vertalen.

“Het geheim van verandering is om al je energie te richten op het nieuwe, in plaats van het oude te bevechten”.

Willen –  Inspelen op drijfveren en behoefte

Bij willen draait het om het creëren van motivatie en betrokkenheid van ieder individu binnen de organisatie. “What’s in it for me?” Is de vraag die iedere medewerker of team zichzelf zal stellen. In deze fase ben is iedere medewerker in staat om het grote verhaal te vertalen naar individuele drijfveren of behoeften. Welke ergernissen of frustraties lost de nieuwe situatie op? Welke behoeften, dromen of wensen worden gerealiseerd door deze verandering? Welke gevoelens, emoties of percepties beleven mensen bij de nieuwe situatie?

Het echte gesprek staat hierin centraal.

“Drijfveren vind je niet in procedures, instructies of een handleiding. Drijfveren vind je in de leefwereld waarin mensen zich dagelijks begeven”.

Kunnen – Aanbieden van hulpmiddelen

Wanneer je nieuwe vaardigheden en werkwijzen van medewerkers vraagt, dien je ze ook te helpen om deze te realiseren. Structuren, systemen, tools, trainingen en kennis zijn enkele voorbeelden van deze hulpmiddelen. Een veranderteam helpt hierbij, zij ondersteunen en begeleiden de verandering en zij zijn de vraagbaak en aanbieders van interne of externe hulpmiddelen.

“Laat je mensen Hulpmiddelen zijn: Zij bieden toegang tot nieuwe perspectieven, kennis en ervaringen”.

Durven  – Creëren vanuit veiligheid en vertrouwen

Veiligheid is de belangrijkste voorwaarde om iets te durven doen. Dit vereist een omgeving waar fouten gemaakt mogen worden, een andere mening is toegestaan, kwetsbaarheid de norm is en experimenteren wordt beloond. Dit is het perfecte speelveld waarin mensen durven te veranderen en het ook echt gaan doen.

“Binnen een onveilige omgeving ontstaat weerstand en onwenselijk gedrag zoals vluchten (weglopen), vechten (boos) of bevriezen (angst). Dit zijn overlevingsreacties die je wil voorkomen”

Samen – Verbinden van mensen, ideeën en initiatieven

Het samenbrengen van mensen, het verbinden van lopende initiatieven en het leren van elkaars ervaringen maakt dat een verandering geborgd wordt in de organisatie. De sturing en focus van het veranderteam speelt hierbij een cruciale rol.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Het Menselijk Verandermodel is een ontwerp van PuurCultuur

 

 

LinkedIn
WhatsApp

Gerelateerde artikelen