Bekrachtig je organisatie identiteit met een archetype!

Een identiteit creëer je niet, die is er!

Elke organisatie heeft een identiteit. Deze identiteit begint met een gezamenlijk beeld onder medewerkers en geeft antwoord op vragen als “Wat zijn wij?”, “Hoe maken wij verschil?” en “Hoe gedragen wij ons?”. De kunst is om dit gezamenlijke beeld op een unieke en herkenbare manier te delen met zowel je medewerkers als je omgeving. Door dit op een consequente manier te doen krijgt je organisatie een herkenbare persoonlijkheid, die ervoor zorgt dat zowel je doelgroep als je medewerkers zich emotioneel verbonden voelen en bewust kiezen voor jouw organisatie.

“De identiteit van een organisatie is de zelfpresentatie van de organisatie door middel van symboliek, communicatie en gedrag. Deze identiteit kan ook gezien worden als het beeld dat eigen medewerkers van de organisatie hebben”.

Het is belangrijk bewust te zijn dat een krachtige identiteit zich niet enkel uit in een document. Het is een gevoel, een emotie waarmee je mensen recht in hun hart probeert te raken. Hierbij kan het helpen een karakter aan je merk toe te voegen. PuurCultuur maakt hierbij gebruik van de archetypes van Jung.

Archetypes van Jung

Volgens Jung zijn archetypes collectieve en symbolische oerbeelden die terug te vinden zijn in ieders onderbewustzijn. De Archetypes vertegenwoordigen verschillende behoeftes/ karakters van de mens. Jung onderscheidt twaalf universele basisbehoeftes van de mens en koppelt hier duidelijke karakters aan die iedereen herkent. Van creatie (kunstenaar) tot controle (koning), van kennis(wijze) naar plezier maken (joker), van zorgen (moeder) naar winnen (held), en zo zijn er nog 6 meer. Ons gedrag en persoonlijkheid wordt onder andere gestuurd door deze behoeftes. Daarbij geeft Jung heel duidelijk aan dat ieder mens één dominante behoefte, die onze persoonlijkheid grotendeels stuurt.

Archetypes binnen organisaties

Dergelijke archetypes zijn ook terug te vinden in organisaties. De grootste fout die organisaties hierbij maken is dat ze denken dat ze een archetype zomaar kunnen worden. Je bent het al! Het is wat je uniek maakt. Het archetype geeft duidelijkheid over het DNA van je organisatie. De medewerkers en hun omgeving herkennen waar jouw organisatie voor staat, welke purpose het nastreeft en welke waarden het belichaamt; een ideale start van een nieuwe krachtige cultuur!

Concrete positieve effecten

Wanneer de zoektocht naar het juist archetype is geslaagd, is het moment daar om het te laten landen in de organisatie. Het gevoel over brengen naar alle medewerkers vraagt een zorgvuldige executie.

De effecten van werken met archetypes zijn tweeledig. Allereerst zijn er een aantal interne voordelen. Als mensen zich emotioneel betrokken voelen bij een organisatie zorgt dit voor eenheid, betrokkenheid, verbinding en vergroot het de aantrekkingskracht van jouw organisatie onder nieuw talent. Het creëert duidelijkheid in gedrag en concreet handelen. Medewerkers op elk niveau begrijpen veel meer wat er van hun wordt verwacht.

Daarnaast heeft het een direct effect op het imago van de organisatie in zijn omgeving. Het helpt bij het uitkiezen en bezetten van een unieke plek in het speelveld. Het biedt richtlijnen voor zowel directe als indirecte communicatie met stakeholders , waardoor het onderscheidend vermogen veel meer bloot gelegd wordt en echt wordt doorleefd.

Zorgvuldigheid, tijd en aandacht

Werken met archetypes biedt vele inzichten en houvast. Het is een ideale vorm om je bedrijfsidentiteit tastbaar te maken. Echter: Het is geen marketingdingetje. De zoektocht en de implementatie van het archetype vraagt zorgvuldigheid, tijd en aandacht.

PuurCultuur helpt hier graag bij!

LinkedIn
WhatsApp

Gerelateerde artikelen