Doorbreek Belemmerende Overtuigingen: Bouw aan een sterker Team

Belemmerende overtuigingen binnen teamontwikkeling

Bij PuurCultuur geloven we dat echte verandering begint bij de mens. Dit betekent dat we de focus leggen op de menselijke kant van verandering, waarbij we inzetten op verbinding en vertrouwen. Een van de grootste obstakels die we tegenkomen in teamcoaching zijn belemmerende overtuigingen. Deze overtuigingen kunnen een team ernstig beperken in hun groei en samenwerking.

Wat zijn Belemmerende Overtuigingen?

Belemmerende overtuigingen zijn negatieve gedachten en aannames die individuen en teams hebben over zichzelf, hun capaciteiten en hun omgeving. Deze overtuigingen kunnen leiden tot gedrag dat de vooruitgang en ontwikkeling van een team in de weg staat. Voorbeelden hiervan zijn gedachten zoals “We kunnen dit niet”, “Verandering is te moeilijk”, of “Onze ideeën zijn niet goed genoeg”. Dergelijke overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat teamleden zich terugtrekken, geen risico’s durven nemen of niet openstaan voor nieuwe ideeën en samenwerkingen.

De Impact op Teamdynamiek

Binnen een team kunnen belemmerende overtuigingen een cultuur van wantrouwen en angst creëren. Dit leidt tot een gebrek aan openheid en samenwerking, essentiële elementen voor een succesvolle teamdynamiek. Bij PuurCultuur zien we vaak dat teams met zulke overtuigingen vastlopen, doordat de individuele leden niet volledig durven te participeren of hun volledige potentieel benutten. Een veilig en vertrouwd klimaat is cruciaal; zonder dit fundament ontstaat weerstand en onwenselijk gedrag zoals vluchten, vechten of bevriezen.

Aanpak van PuurCultuur

Onze aanpak bij PuurCultuur is gericht op het doorbreken van deze belemmerende overtuigingen door middel van inzicht, verbinding en menselijkheid. We maken o.a. gebruik van het IJsbergmodel om inzicht te krijgen in de onderliggende factoren van gedrag, zoals drijfveren, eigenschappen en waarden. Dit model helpt teams om onder de oppervlakte te kijken en de echte oorzaken van hun overtuigingen en gedrag te begrijpen.

Aan de hand van de theorie van Lencioni creëren we een omgeving waarin teamleden zich veilig voelen om zich uit te spreken, fouten te maken en zichzelf te laten zien.  Door een cultuur van vertrouwen en openheid te bevorderen, helpen we teams om nieuwe vaardigheden en werkwijzen te omarmen. We bieden de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning om deze veranderingen duurzaam te maken. 

Resultaten en Vooruitgang

Onze ervaring leert dat wanneer teams hun belemmerende overtuigingen doorbreken, ze significant beter gaan presteren. Ze worden hechter, wendbaarder en zijn beter in staat om samen te werken. Dit leidt tot een krachtigere teamcultuur waarin de individuele kwaliteiten van teamleden optimaal worden benut en waarin iedereen zich onderdeel voelt van het grotere geheel.

Bij PuurCultuur zetten we de mens centraal in elke verandering. Door te luisteren, te betrekken, te helpen en te enthousiasmeren, zorgen we ervoor dat elke organisatieverandering op vruchtbare grond landt. Samen werken we aan een toekomst waarin teams niet alleen samenwerken, maar elkaar ook echt versterken en inspireren.

Wil je meer weten over hoe we jouw team kunnen helpen om belemmerende overtuigingen te doorbreken en te groeien? Neem contact met ons op en ontdek de mogelijkheden. Samen maken we het verschil!

LinkedIn
WhatsApp

Gerelateerde artikelen